Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

When We Were Young - Khi Ta Còn Thơ Bé

Dolores O'Riordan

357 lượt xem
THEO DÕI67

Bạn đã bao giờ ước mình được bé lại?

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ