Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Two Worlds - Hai Thế Giới

Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)

245 lượt xem
THEO DÕI58
Two Worlds - Hai Thế Giới-Phil Collins (Nhạc phim Tarzan)
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ