Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Tuyển tập nhạc vàng hải ngoại hay nhất

Tuyển tập nhạc vàng hải ngoại hay nhất

5.781 lượt xem
THEO DÕI 4

Tuyển tập nhạc vàng hải ngoại hay nhất
Nhạc vàng hải ngoại tuyển chọn | Nhạc vàng chọn lọcDanh mục: Giải trí

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu