Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Top 5 thiết bị công nghệ thông minh nhất năm 2018

Top 5 Best New Future Technology Smartphone and Smart Things Coming in 2018

1.816 lượt xem
THEO DÕI3000

Top 5 thiết bị công nghệ thông minh nhất năm 2018


Top 5 Best New Future Technology Smartphone and Smart Things Coming in 2018 


 

Luyện Nghe Từ