Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

(to) turn in - 2 nghĩa thông dụng của "(to) turn in"

Thầy Shane

28 lượt xem
THEO DÕI16

(to) turn in - 2 nghĩa thông dụng của (to) turn in-Thầy Shane

Luyện Nghe Từ