Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại sao bơ không nên tồn tại

Why Avocados Shouldn't Exist

1.412 lượt xem
THEO DÕI143

Tại sao bơ không nên tồn tại


Why Avocados Shouldn't Exist


The avocado is highly regarded by many people as delicious and nutritious, but the most extraordinary thing about avocados may be their very existence.

Luyện Nghe Từ