Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại ngân hàng - Bài học tiếng Anh tài chính - Luyện tập tiếng Anh trực tuyến

At a bank - Financial English Lesson - English Training Online

787 lượt xem
THEO DÕI434

Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng

Luyện Nghe Từ