Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sound the Bugle - Thổi Tù Và Lên

Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron)

233 lượt xem
THEO DÕI58

Sound the Bugle - Thổi Tù Và Lên-Bryan Adams (Nhạc phim Tuấn Mã Dòng Cimarron)

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ