Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Somewhere I belong - Nơi Nào Đó Tôi Thuộc Về

Linkin Park

180 lượt xem
THEO DÕI57
Somewhere I belong - Nơi Nào Đó Tôi Thuộc Về-Linkin Park
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ