Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Some Type Of Love - Một Thứ Tình Yêu

Charlie Puth

180 lượt xem
THEO DÕI63
Some Type Of Love - Một Thứ Tình Yêu-Charlie Puth
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ