Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Night Fever - Cơn Sốt Đêm

Bee Gees

57 lượt xem
THEO DÕI29
Night Fever - Cơn Sốt Đêm-Bee Gees
Danh mục Giọng Nam
Tags: Bee Gees
Luyện Nghe Từ