Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những bản Tình ca tiếng Anh hay của tôi

my favorite love songs

2.799 lượt xem
THEO DÕI3

Những bản Tình ca tiếng Anh hay của tôi

Tình ca tiếng anh chọn lọcDanh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ