Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Những bài hát nhạc hàn buồn nhất!

Những bài hát nhạc hàn buồn nhất!

3.354 lượt xem
THEO DÕI12

Tuyển tập những bài hát tiếng Hàn buồn và hay nhất.
 Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ