Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Luyện thi IELTS - Bài phỏng vấn mẫu

IELTS Speaking - Full Sample Interview

870 lượt xem
THEO DÕI239

Luyện thi IELTS - Bài phỏng vấn mẫu

Luyện Nghe Từ