Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Little Do You Know - Anh Đâu Có Biết

Alex & Sierra

330 lượt xem
THEO DÕI79
Little Do You Know - Anh Đâu Có Biết-Alex & Sierra
Danh mục Song ca
Luyện Nghe Từ