Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

học tiếng anh qua hội thoại

learning english conversation

551 lượt xem
THEO DÕI0

learning english conversation

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ