Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

New vs. Returning Visitors in Google Analytics

60 lượt xem
THEO DÕI379

Phân tích Khách truy cập mới so với khách truy cập quay lại trong Google Analytics

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ