Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu

Billie Eilish

279 lượt xem
THEO DÕI68

I Don't Wanna Be You Any More - Tao Không Muốn Giống Mày Nữa Đâu-Billie Eilish

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ