Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hang Me, Oh, Hang Me (Inside Llewyn Davis) - Treo Tôi Tên, Ôi, Cứ Treo Cổ Tôi Lên (Hành Trình Của Đam Mê)

Oscar Isaac

203 lượt xem
THEO DÕI68

Hang Me, Oh, Hang Me (Inside Llewyn Davis) - Treo Tôi Tên, Ôi, Cứ Treo Cổ Tôi Lên (Hành Trình Của Đam Mê)-Oscar Isaac

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ