Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Fly Me to the Moon - Hãy Cho Em Bay Tới Mặt Trăng

Reneé Dominique

224 lượt xem
THEO DÕI57

Fly Me to the Moon - Hãy Cho Em Bay Tới Mặt Trăng-Reneé Dominique

Luyện Nghe Từ