Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Fare Thee Well (Inside Llewyn Davis) - Tạm Biệt Người (Hành Trình Của Đam Mê)

Oscar Isaac

185 lượt xem
THEO DÕI68
Fare Thee Well (Inside Llewyn Davis) - Tạm Biệt Người (Hành Trình Của Đam Mê)-Oscar Isaac
Luyện Nghe Từ