Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Evil Like Me - Xấu Xa Giống Như Ta

Kristin Chenoweth, Dove Cameron (Nhạc phim Hậu Duệ)

237 lượt xem
THEO DÕI57

Evil Like Me - Xấu Xa Giống Như Ta-Kristin Chenoweth, Dove Cameron (Nhạc phim Hậu Duệ)

Danh mục Song ca
Luyện Nghe Từ