Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh - Tại sân bay - Làm thế nào để đi qua hải quan và kiểm tra tại

Travel English - At the Airport - How to Go Through Customs and Check in

1.392 lượt xem
THEO DÕI477

Du lịch Anh - Tại sân bay - Làm thế nào để đi qua hải quan và kiểm tra tại

Luyện Nghe Từ