Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Don't Worry, Be Happy - Đừng Lo Lắng, Hãy Cứ Vui Vẻ Đi

Bobby McFerrin

206 lượt xem
THEO DÕI68
Don't Worry, Be Happy - Đừng Lo Lắng, Hãy Cứ Vui Vẻ Đi-Bobby McFerrin
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ