Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Don't Walk Away - Đừng Quay Bước Đi

Michael Jackson

214 lượt xem
THEO DÕI67
Don't Walk Away - Đừng Quay Bước Đi-Michael Jackson
Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ