Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cuộc thi Golr mini - MINI-GOLF COMPETITION!

Cuộc thi Golr mini - MINI-GOLF COMPETITION!

4.779 lượt xem
THEO DÕI1

MINI-GOLF COMPETITION!

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ