Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Các trò chơi tiếng anh cho trẻ em

Doc McStuffins Full Episodes of Various Games for Kids English

646 lượt xem
THEO DÕI141

Các trò chơi tiếng anh cho trẻ em 


- Doc McStuffins Full Episodes of Various Games for Kids English 


 

Luyện Nghe Từ