Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính

Types of Bank Accounts⎥Financial Literacy

940 lượt xem
THEO DÕI471

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính:


Video này xác định các loại tài khoản ngân hàng và là một phần trong chuỗi ngân hàng của chúng ta. Có nhiều tài khoản khác nhau do ngân hàng cung cấp và kỹ năng cơ bản về đọc viết tài chính là hiểu các loại và sự khác biệt.

Luyện Nghe Từ