Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

A Symphony of Justice - Bản giao hưởng của công lý

Sona

186 lượt xem
THEO DÕI12

A Symphony of Justice - Bản giao hưởng của công lý-Sona

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ