GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Eat something (preferably healthy) - Ăn chút gì đó (có lợi cho sức khoẻ)

Xuất bản 03-03-2017
Eat something (preferably healthy) - Ăn chút gì đó (có lợi cho sức khoẻ)
Hunger is a possible reason that you’re in a bad mood, especially if you’re stressed out and too busy to find time to eat. A healthy source of vegetarian protein can help change your mood quickly. Something as simple as a glass of almond milk can make you feel better almost immediately. Foods high in magnesium can actually help lift your mood as well as satisfy your hunger, but skip the chocolate to boost mood.
Đói cũng là lý do làm bạn bực bội khó chịu, nhất là nếu bạn căng thẳng và bận rộn đến nỗi không có thời gian để ăn. Ăn chất đạm chay lành mạnh có thể giúp thay đổi tâm trạng của bạn nhanh chóng. Một món đơn giản như một ly sữa hạnh nhân có thể làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn hầu như ngay lập tức. Thức ăn giàu magiê cũng có thể làm tinh thần bạn phấn chấn lên cũng như thoả mãn cơn đói, nhưng chớ ăn sôcôla nhé.

Aromatherapy Just the scent of lavender or orange can improve your mood and decrease anxiety. Researchers at the University Clinic of Neurology at the Medical University of Vienna, Austria studied the effects of aromatherapy in a place associated with high levels of stress; the dentist’s office. The researchers had 200 patients in a waiting room assigned to either waiting rooms with lavender or orange aromatherapy, music, or a control group with none of these. They found that both ambient odors of orange and lavender reduced anxiety and improved mood in patients waiting for dental treatments. Experiment with some essential oils and find one that will work best for you.
Liệu pháp mùi hương Chỉ cần mùi hương của hoa oải hương hoặc hương cam là có thể làm tinh thần phấn chấn hơn và giảm lo âu. Các nhà nghiên cứu ở Bệnh viện Đại học Khoa thần kinh ở Đại học Y của Viên, nước Áo đã nghiên cứu ảnh hưởng của liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm ở những nơi bị stress nhiều; phòng khám của nha sĩ. Các nhà nghiên cứu cho 200 bệnh nhân ngồi chờ đến lượt, nhóm thì trong phòng có mùi hoa oải hương hoặc mùi cam, mở nhạc, và một nhóm đối chứng không có những thứ này. Họ nhận thấy cả mùi cam lẫn mùi hoa oải hương đều giảm lo âu và cải thiện tâm trạng cho các bệnh nhân chờ chữa răng. Hãy thử vài loại tinh dầu để tìm ra mùi có tác dụng tốt nhất cho bạn.

Take a quick walk outside Researchers at the University of Essex in the United Kingdom looked at the benefits of taking a walk outside in nature as compared with other therapies for improving mood. They say ‘exercise has also been compared to other established treatment options, such as antidepressants. They say that a walk in the country or in a park is particularly effective at helping you get out of a bad mood in just a few minutes.
Ra ngoài đi dạo một chốc Các nhà nghiên cứu ở Đại học Vương quốc Anh thấy đi dạo ngoài trời cũng có khả năng cải thiện tâm trạng như các cách khác. Họ cho biết 'tập luyện cũng có tác dụng chống trầm cảm như các cách trị liệu khác đã biết từ lâu. Họ cho biết đi bộ ở miền quê hoặc trong công viên đặc biệt có hiệu quả để giúp bạn hết khó chịu bực bội chỉ trong vài phút.

Give yourself a pep talk Often, there is a negative voice in our heads that is telling us to feel guilty, ashamed, or that replays the setbacks of the day. Maybe you are feeling lonely or rejected. We have to counter that negativity with some serious self-love to get out of a bad mood.
Tự động viên mình Thường, trong đầu ta hay có một giọng nói tiêu cực cứ bảo ta đầy tội lỗi, xấu hổ, hoặc cứ nhắc đi nhắc lại những thất bại trong ngày. Có thể bạn đang cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ bê. Ta phải lật ngược thói bi quan ấy bằng cách yêu bản thân thực lòng để hết khó chịu bực bội. Source: coviet