GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Cách thêm đuôi “ing” vào sau động từ

Xuất bản 20-01-2016

Cách thêm đuôi “ing” vào sau  động từ

Tìm hiểu về tính từ đuôi 'ed' và 'ing'

Từ vựng tiếng Anh: động từ về ăn uống

Cách thêm đuôi “ing” vào sau  động từ

1.    Động từ 1 âm tiết: nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm –ing
Ex: 
+ Put -> Putting
+ Win -> Winning
 

2.    Động từ 2 âm tiết trở lên: Nhân đôi phụ âm cuối khi trọng âm rơi vào âm tiết cuối cùng trước khi thêm “ing”
Ex: 
+ ‘Open -> Opening
+ Per’mit -> Permitting

3.    Động từ có tận cùng là “e”: bỏ “e” rồi thêm “ing”
Ex: 
+ Drive -> Driving
+ Come -> Coming
Tuy nhiên khi tận cùng “ ee” thì không bỏ “e”
Ex: Agree -> Agreeing

4.    Động từ kết thúc bằng “ie”: thêm “ing” biến “ie” => “ying”
Ex: Lie -> Lying

TOOMVA.COM CHÚC BẠN HỌC THÀNH CÔNG!