Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

John Denver - Take me home, Country roads

John Denver - Take me home, Country roads

387 lượt xem
THEO DÕI0

Bài hát hát thay cho những người con yêu quê hương nghe. Từng lời như ngấm vào da thịt. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ