Thể loại khác

LỌC THEO:

CNN student news - 03 Feb 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
728 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN student news - 02 Feb 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
779 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN student news - 01 Feb 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
1.346 lượt xem
3 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

Jack Ma speech in South Korea: stop complaining, you can find opportunities

Jack Ma speech in South Korea: stop complaining, y...
1.235 lượt xem
3 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Jack Ma speech in South Korea: stop complaining, you can find opportunities      

CNN Student news - 29 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
647 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

Phim Hàn Quốc hài hước - Hotgirl nói dối

(Vietsub)
2.313 lượt xem
3 năm trước
Phim Hàn Quốc hài hước - Hotgirl nói dối  

CNN Student news - 28 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
655 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 27 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
648 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 26 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
576 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 25 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
802 lượt xem
3 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw.. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện n...

CNN student news - 22 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
746 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình http://https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw.. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người ...

CNN Student news - 22 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
711 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 21 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
632 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 20 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
549 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 15 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
1.222 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...

CNN Student news - 14 Jan 2016

Học tiếng anh qua đài phát thanh CNN
706 lượt xem
3 năm trước
Mọi người có thể tham khảo Youtube channel của mình https://www.youtube.com/channel/UCME6axPLknYp4bPTLCTRZPw. Chương trình bản tin sinh viên do đài truyền hình CNN phát sóng rất thích hợp cho mọi người luyện ng...