Thể loại khác

LỌC THEO:

phương pháp học từ vựng không cần ghi chép

phương pháp học từ vựng không cần ghi chép
149 lượt xem
2 tháng trước
xem thêm ở đây nhé https://www.youtube.com/watch?v=xHqeAd3txdI&list=PLJmZbMhRd33BpoCIGTl31GV8yIeQ9UKah&index=11
GTS1.1. Ban đã từng học những trường nào? 0:41
05
Tập

GTS1.1. Ban đã từng học những trường nào?

GTS1.1. What types of school have you been to?
76 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Well, it is obvious that there's a variety of schools in Vietnam, ranging from kindergarden to university, public to private school. For me, you know, when I was 5 years old, I attended a public kindergarden ne...

mỗi ngày học 5 từ mới tiếng anh ngày 7

mỗi ngày học 5 từ mới tiếng anh ngày 7
129 lượt xem
2 tháng trước
xem thêm ở https://www.youtube.com/watch?v=dTGZD7asZ0U&list=PLJmZbMhRd33BpoCIGTl31GV8yIeQ9UKah&index=7

Mỗi ngày học 5 từ mới tiếng anh ngày 5

Mỗi ngày học 5 từ mới tiếng anh ngày 5
96 lượt xem
2 tháng trước
https://www.youtube.com/channel/UC3CLiO-EObShHUYmP9dBPlg/videos

21/3/2019

CNN 10 - March 21, 2019
112 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh

25/3/2019

CNN 10 - March 25, 2019
107 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh

22.03.2019

CNN 10 - March 22, 2019
101 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh

tiếng anh mầm non bài 8 letter D

tiếng anh mầm non bài 8 letter D
100 lượt xem
3 tháng trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 7 letter C

tiếng anh mầm non bài 7 letter C
85 lượt xem
3 tháng trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 6 mẫu câu who ?

tiếng anh mầm non bài 6 mẫu câu who ?
81 lượt xem
3 tháng trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...

tiếng anh mầm non bài 5 word

tiếng anh mầm non bài 5 word
72 lượt xem
3 tháng trước
Chương trình Tiếng Anh Mầm Non được xây dựng hoàn toàn mới với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. ...