Từ vựng tiếng Anh

whenever là gì?

4/25/2017

whenever nghĩa là gì?

whenever là gì?

Whenever /wen'evə/ = mỗi khi, mỗi lúc

VD:

- Whenever it rains i'm bored

mỗi khi trời mưa tôi lại buồn

- You may come whenever you like

anh có thể đến bất cứ lúc nào(mỗi khi) anh muốn

- whenever I see the picture I think of her

mỗi lần thấy buc ảnh tôi lại nhớ đến cô ấy

 

Tags: ever, when, Whenever,

Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng