Đang tải video...
<< >>

Unit 66: Arriving At My New Office

Bài 66: Tới văn phòng làm việc

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
3,313 lượt xem

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn


Những từ trong hội thoại: 

1. Department /di'pɑ:tmənt/ : Bộ, phòng, ban- About 20 people are working in the department = Khoảng 20 người đang làm việc ở bộ phận này
- Xem thêm: 
+ The folks at the Justice Department aren't very sympathetic. = Tôi biết, nhưng Bộ Tư pháp không thông cảm với cô đâu. 
+ Defense Department projects for tight geometry urban pacification = Đây là một dự án của Bộ quốc phòng.
2. Contract /'kɔntrækt/ : Hợp đồng, giao kèo
- This is your job description and contract = Đây là bản mô tả công việc và hợp đồng của cô
- Xem thêm 
+ so its my job to go over all the contracts = do đó, công việc của tôi là đi tìm hợp đồng 
+ It's kind of like a year contract thing, = Nó giống như một dạng hợp đồng trong năm,


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 66: Arriving At My New Office, Phim Unit 66: Arriving At My New Office phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>