Đang tải video...
<< >>

Unit 65: The Interview

Bài 65: Buổi phỏng vấn

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
4,434 lượt xem

Bài 65: The Interview - Buổi phỏng vấn

Những từ trong hội thoại: 
1. Interview: Phỏng vấn, sự nói chuyện riêng
- It all started With an interview. = Bắt đầu bằng việc phỏng vấn.
- Xem thêm: 
+ Then I can interview Ricky Chung. = Rồi tớ có thể phỏng vấn Ricky Chung 
+ Hey, guys. Great interview. = Này, mọi người. Thật là cuộc phỏng vấn lớn. 
2. Looking for: Tìm kiếm, mong đợi, hy vọng
- Well. I'm looking for a new secretary. = Tôi đang tìm một thư ký mới.
- Because I was looking for more of the challenges. = Vì tôi muốn tìm kiếm nhiều thử thách hơn
- Xem thêm: 
+ What kind of hours are you looking for? = Cô muốn thời gian làm việc thế nào? 
+ We're looking for a responsible person = Chúng tôi tìm người có trách nhiệm, 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 65: The Interview, Phim Unit 65: The Interview phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>