Đang tải video...
<< >>

Unit 62: How Are Things?

Bài 62: Mọi chuyện thế nào?

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
3,158 lượt xem

Bài 62: How Are Things? - Mọi chuyện thế nào?

Dạng câu hỏi:
How + tobe + N : Cái gì đó như thế nào?
Ex: 
+ How is the weather? = Thời tiết như thế nào?
+ How was the exam? = Kỳ thi như thế nào?
Xem thêm: 
+ How are you today? = Hôm nay các bạn thế nào? 
+ How old is your car? = Xe bạn từ đời nào 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 62: How Are Things?, Phim Unit 62: How Are Things? phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>