Đang tải video...
<< >>

Unit 61: My Job Description

Bài 61: Miêu tả công việc của tôi

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
3,617 lượt xem

Bài 61: My Job Description - Miêu tả công việc của tôi
Cấu trúc câu: 
1. Do/Would you mind + V_ing: Dùng để để nghị ai làm điều gì đó một cách lịch sự: 
- Do you mind working on weekend? = Cô có ngại làm việc vào cuối tuần không?

2. Cấu trúc câu: Would you like + N/ to ifinitive :Để nghị hoặc mời ai đó một cách lịch sự
- When would you like to start working? = Khi nào cô có thể bắt đầu làm việc? 
- Xem thêm: 
+ Would you like a window or aisle seat? = Anh muốn ghế ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi 
+ Cách sử dụng Would + like


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 61: My Job Description, Phim Unit 61: My Job Description phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>