Đang tải video...
<< >>

Unit 58: Expressing a wish

Bài 58: Thể hiện ước muốn

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
3,701 lượt xem

Bài 58: Expressing a wish - Thể hiện ước muốn

Cách dùng Wish = Ý muốn, hy vọng 
1.Wish ở hiện tại- Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc S + wish + The past simple.
Ex : I wish I knew the answer to this question. (at present i don't know the answer): 
2. Wish ở quá khứ
- Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng S + wish + The Past perfect.
Ex : I wish I had gone to your party last week. ( I did not go ).
3. Wish dùng với would
- Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng S + wish + S + would.
Ex : I wish Peter wouldn't chew gum all the time.
- Chúng ta cũng có thể dùng I wish + S + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Ex : I wish the police would do something about these people!


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 58: Expressing a wish, Phim Unit 58: Expressing a wish phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>