Đang tải video...
<< >>

Unit 56: Offering possibilities

Bài 56: Đưa ra các khả năng

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
2,808 lượt xem

Bài 56: Offering possibilities - Đưa ra các khả năng

Những từ nối và liên từ khi đưa ra các khả năng nhé!
- Otherwise (adv) = khác, mặt khác, nếu không thì: trạng từ dung để nối hai mệnh đề hoặc 2 câu độc lập với nhau:
Ex: We must be early; otherwise we won’t get a seat.
- Liên từ: Or ( hoặc, hay là), And (và), So (vì thế, vì vậy), …. : Dùng đề nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề độc lập 
Ex: Smoking or non smoking ? = Hút thuốc hay không hút thuốc


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 56: Offering possibilities, Phim Unit 56: Offering possibilities phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>