Đang tải video...
<< >>

Unit 55: Meeting

Bài 55: Gặp gỡ

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
2,814 lượt xem

Bài 55: Meeting - Gặp gỡ

Would like: 
Được dùng để diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai...
- Would like + to do sth: Diễn đạt lời mời một cách lịch sự hoặc ý mình muốn.
Ex: Would you like to dance with me? = Em nhảy cùng anh nhé? (lời mời)
I would like to be a billionaire: Tôi muốn trở thành tỉ phú. (thể hiện ý mình muốn)
- Chú ý: Không dùng do you want khi đưa ra lời mời.
- Would like = would care / love / hate / prefer + to + verb: chỉ điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.
Ex:
Would you like/care to come with me? I'd love to: Bạn có muốn đi cùng tôi không? Tôi rất thích.
- Would like / would care for / would enjoy + Verb-ing: Diễn đạt khẩu vị, ý thích nói chung của chủ ngữ.
Ex: 
I would like being a hero: Tôi thích trở thành người hùng. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 55: Meeting, Phim Unit 55: Meeting phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>