Đang tải video...
<< >>

Unit 52: Shall we go for lunch?

Bài 52: Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
3,595 lượt xem

Bài 52: Shall we go for lunch? - Chúng ta đi ăn trưa nhé?

Shall ( trợ động từ ) 
- dùng ở ngôi 1 số ít và số nhiều để cấu tạo thời tương lai: sẽ 
VD: we shall hear more about it = chúng ta sẽ nghe thêm về vấn đề này 
-dùng ở ngôi 2 và ngôi 3 số ít và số nhiều để chỉ sự hứa hẹn, sự cảnh cáo, sự quyết định, sự cần thiết, nhiệm vụ phải làm...: thế nào cũng sẽ, nhất định sẽ phải 
VD: you shall have my book tomorrow = thế nào ngày mai anh cũng có quyển sách của tôi he shall be punished = nó nhất định sẽ bị phạt 
- dùng ở ngôi 2 trong câu hỏi vì người hỏi chắc mầm trong câu trả lời sẽ có shall: chắc sẽ, hẳn là sẽ 
VD: shall you have a rest next Sunday? = anh sẽ ngỉ ngơi chủ nhật sau phải không? 
- dùng ở cả ba ngôi trong mệnh đề điều kiện hay mệnh đề có ngôi phiếm: nếu (sẽ), khi (sẽ), lại (sẽ) 
VD: when we shall achieve success = khi chúng ta thắng lợi 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 52: Shall we go for lunch?, Phim Unit 52: Shall we go for lunch? phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>