Đang tải video...
<< >>

Unit 47: Alternatives

Bài 47: Phương án thay thế

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
5,279 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 47: Alternatives - Phương án thay thế


Alternatives = Phương án thay thế. 

Tìm hiểu thêm một số nghĩa khác:
Alternatives = loại trừ lẫn nhau.
VD: these two plans are necessarily alternative = hai kế hoạch này không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau 

Alternatives = Cách, Con đường.
VD: there is no other alternative = không có con đường nào khác 
that's the only alternative = đó là cách độc nhất


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 47: Alternatives, Phim Unit 47: Alternatives phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>