Đang tải video...
<< >>

Unit 43: Why do you want this job

Bài 43: Tại sao bạn muốn công việc này?

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
6,312 lượt xem

Bài 43: Why do you want this job? - Tại sao bạn muốn công việc này?

"Why do you want this job?" Câu hỏi thường gặp khi các bạn đi phỏng vấn và để có câu trả lời thông mình bạn hãy xem video tiếng anh giao tiếp dưới đây nhé.
-Because I know I can do this job well = Vì tôi biết tôi có thể làm tốt công việc này


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 43: Why do you want this job, Phim Unit 43: Why do you want this job phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>