Đang tải video...
<< >>

Unit 36: Special Skill

Bài 36: Kỹ năng đặc biệt

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
6,626 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 36: Special Skill - Kỹ năng đặc biệt
- Nghe phát âm từ Special Skill Trong bài học của thấy Duncan: Maybe you could have a special skill. = Có lẽ bạn có một khả năng đặc biệt nào đó. 

- Trong các video phim khác:
Here's the thing, you're young, you've got natural skill. = Đây là điều cần, bạn còn trẻ, bạn đã có kỹ năng tiềm tàng.
Well, I learned good charity skills from my parents. = Em học được kĩ năng quyên tiền từ bố mẹ em. 

Ngoài ra Skill còn mang nghĩa: đáng kể, thành vấn đề 
VD: it skills not = không đáng kể, không thành vấn đề 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 36: Special Skill , Phim Unit 36: Special Skill phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>