Đang tải video...
<< >>

Unit 35: Previous job experience

Bài 35: Kinh nghiệm làm việc

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
7,340 lượt xem

Bài 35: Previous job experience - Kinh nghiệm làm việc

Previous = Trước.
VD: the previous day = ngày hôm trước without previous notice = không có thông báo trước 
Xem Experience trong bài học trước : Bài 34: Educational Experience - Trình độ học vấn


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 35: Previous job experience, Phim Unit 35: Previous job experience phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>