Đang tải video...
<< >>

Unit 34: Educational Experience

Bài 34: Trình độ học vấn

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
8,429 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 34: Educational Experience - Trình độ học vấn

Xem thêm về Educational:
- your children's educational background is a bit more common than we would prefer, = trình độ con hai người hơi thường

Xem nghĩa khác của từ Experience = Trải qua, nếm mùi, chịu đựng.
- Gabrielle was about to experience a home invasion of her own. = Gabrielle sắp tự trải qua một vụ xâm nhập gia cư. 
Experience = kinh nghiệm 
VD: to look experience = thiếu kinh nghiệm 
to learn by experience = rút kinh nghiệm. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 34: Educational Experience, Phim Unit 34: Educational Experience phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>