Đang tải video...
<< >>

Unit 32: Introduction

Bài 32: Giới thiệu

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
6,852 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 32: Introduction - Giới thiệu.

Introduction Trong bài học đầy tiên của thầy Duncan: 
Bài 1: Giới thiệu - Lesson 1: Introduction

Xem từ Introduction trong bài học tiếng anh giao tiếp trước:
Bài 3: Chào hỏi và giới thiệu - Unil 3: Greeting and introduction


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 32: Introduction , Phim Unit 32: Introduction phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>