Đang tải video...
<< >>

Unit 28: Using different kind of service

Bài 28: Sử dụng các loại dịch vụ

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
8,639 lượt xem

Bài 28: Using different kind of service - Sử dụng các loại dịch vụ

Service = ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ
- postal service = sở bưu điện 
- the foreign service = ban đối ngoại 
- the public services = công vụ 
- bus service = ngành xe buýt 
- the fighting service(s) = lực lượng quân đội 
vidu: - John, why do you want to be in the Secret Service? = John, sao anh muốn làm việc cho Sở Mật Vụ? 
- Room service. = Phục vụ phòng.
- It's more than halfway through service, = Đã trôi qua nửa chặng đường của buổi phục vụ, 
Xem thêm về services:
- Lowell? Financial Services Lowell? That's who you saw me with? = Lowell à ?Lowell dịch vụ tài chính ấy à? 
- lt was a really beautiful service. lt really was. = Dịch vụ ở đây thật là tốt. Đúng vậy. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 28: Using different kind of service, Phim Unit 28: Using different kind of service phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>